Provozní doba: Po-Pá 8 - 15 hod   Infolinka: 777 283 009   E-mail: info(a)esel.cz   Adresa: Kutnohorská 678, 281 63 Kostelec nad Č. lesy

děláme svět lepším

esveko

Kotelny s kotli VERNER na obilí a alternativní pelety (peletky)


Zpětné volání
 
Rychlá objednávka ZBOŽÍ nebo SLUŽBY

Provozní doba: Po - Pá 8 - 15 hod
Infolinka: 777 283 009
E-mail: info(a)esel.cz
Adresa: Kutnohorská 678
281 63, Kostelec nad Č. lesy

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

archiv aktualit »

http://www.espedi.cz


Automatické kotle VERNER A251


• Právě se nacházíte na stránkách firmy ESEL TECHNOLOGIES s.r.o., věnovaných automatickým kotlům VERNER.
• Naše společnost se specializuje na kompletní realizaci automatických kotelen prostřednictvím dodávek, instalací, montáží a servisu automatických kotlů od společnosti VERNER na území ČR.

 

Pozor! Vyřizujeme dotace pro 2. a 3. vlnu Kotlíkových dotací na kotle u nás zakoupené a námi instalované. Toto provádíme pro zákazníky z celé ČR. Více informací na našem webu www.DotaceNaKotel.cz

 

    O nás

 

V rámci Kotlíkových dotací platných pro období 2015 - 2020 pro vás zařídíme:

 • fotodokumentaci stávajícího kotle,
 • podání žádosti o dotaci,
 • doložení realizace nového kotle včetně dokladů k tomu potřebných,
 • vypracování všech potřebných prohlášení a potvrzení, 
 • odvoz a likvidaci starého kotle a vystavení potvrzení o likvidaci starého kotle dle požadavků SFŽP,
 • komunikaci se Státním fondem životního prostředí či Krajským úřadem až po konečné připsání dotace na váš účet,

 

 

   Automatické kotle VERNER A251 (s násypkou) jsou určeny pro:

 • Komfortní, úsporné a ekologické vytápění rodinných domů, bytových jednotek, zemědělských budov, škol, hotelů, dílen, malých provozoven a obdobných objektů.
 • Spalování zemědělských produktů - pšenice, ovsa, žita, tritikále, ječmene, kukuřice, hořčice, řepky olejky, alternativních pelet z obilných plev, energetických rostlin a obilné nebo řepkové slámy a také dřevních pelet.
 • Celoroční ohřev teplé užitkové vody (akumulačními nádržemi nebo kombinovaným boilerem)

 

   Hlavní přednosti: 

Vysoký komfort obsluhy
Kotle zajišťují plně automatický provoz od dopravy paliva a jeho zapálení až po transport popela. Základní násypka umožňuje několikadenní provoz bez nutnosti doplňování.

Výborná regulace výkonu
Kotle mají plynulou regulaci výkonu v rozsahu 30 až 100%. Výkon 0 až 30% je zajištěn automatickým odstávkovým režimem se samočinným zapalováním.

Vysoká účinnost - 92,7%
Této účinnosti je dosaženo přesným poměrem paliva a spalovacího vzduchu, rozměrným spalinovým výměníkem a silnou izolací všech částí kotle.

Nízké provozní náklady
Díky schopnosti kotle spalovat zemědělské produkty jsou náklady na vytápění až o 2/3 nižší v porovnání s vytápěním zemním plynem. Kotle se vyznačují i nízkou spotřebou elektrické energie.

Dlouhá životnost
Kotle jsou vyrobeny za jakostní oceli a speciální žáruvzdorné keramiky. Životnost kotlů je výrazně prodloužena řízeným spalováním na speciálním roštu. Tato koncepce zamezuje tvorbě dehtu a usazenin.

Schopnost spalovat různé typy paliv
Kotle umožňují spalování i paliv s vyšším podílem spékavého popela. Díky této schopnosti lze palivo získat i u zemědělců v blízkém okolí. Násypky kotlů lze navíc dovybavit dělicí přepážkou, která umožňuje řízené spalování více druhů paliv najednou.

 

   Popis kotle a jeho funkce

 • Dopravu paliva ze zásobníku do spalovacího prostoru kotle zajišťuje vestavěný dopravník. 
 • Palivo je poté automaticky zapáleno elektrickým horkovzdušným systémem. 
 • Inteligentní elektronická regulace řídí přesné dávkování paliva a vzduchu v hořáku na základě vyhodnocení údajů o teplotě výstupní vody, teplotě spalin a informací z pokojového termostatu nebo venkovního čidla s nadřazeným řídícím systémem. 
 • Vzduch potřebný pro hoření zajišťuje vícestupňový přetlakový ventilátor. 
 • Základem kotle je unikátní pohyblivý rošt, který zajišťuje pohyb paliva ve spalovacím prostoru, což umožňuje bezproblémově spalovat i paliva, která při hoření tvoří strusku (např. pšenici nebo pelety ze slámy). 
 • Popel z dokonale prohořelého paliva je pohyblivým roštem dopravován do popelníku, při zakoupení externího automatického odpopelnění je popel vynášen přímo do zásobníku mimo prostor kotle.

 

   Příklady paliv pro automatické kotle VERNER

         


        
 


   Provedení big-bag

Zásobníkem paliva je textilní vak - big-bag - o objemu 1200 l. Zásoba paliva v big-bagu je 5x větší než ve standardní násypce. Z tohoto důvodu se výrazně zvyšuje komfort vytápění. Automatický přísun paliva do kotle je zajištěn externím dopravníkem. Toto provedení je vyráběno na základě prostorových možností a požadavků zákazníka.

U varitanty big-bag je kotel běžně dodáván ve standardním provedení s násypkou. Horní víko násypky je však nahrazeno tzv. děleným víkem, které umožňuje dopravu paliva z externího dopravníku přes bezpečnostní mechanizmus do násypky kotle a zároveň je možné palivo dosypávat do kotle i ručně.

V případě nedostatku prostoru je možné kotel instalovat i bez standardní násypky. Externí dopravník pak předává palivo přes bezpečnostní mechanizmus přímo plnícímu šneku kotle.

V případě umístění big-bagu (nebo externího zásobníku) nad kotlem je možné dosypávat palivo do násypky samospádem. Toto řešení je méně náročné z hlediska investičních nákladů a nevyžaduje instalaci šnekových dopravníků. U nejjednoduššího provedení je však nutná přítomnost obsluhy.   Provedení s externím zásobníkem paliva

Tento systém umožňuje automatické podávání paliva z externího zásobníku po celou topnou sezónu. Zásobník může být umístěn i v jiné místnosti. Systém je dodáván na základě prostorovoých možností a požadavků zákazníka. Způsob propojení kotle a dopravních cest je shodný s provedením big-bag.

 

 

  

 

 


   Doplňky a příslušenství k automatickým kotlům VERNER

Automatické odpopelnění
Automatické odpopelnění slouží k odvádění popela do zásobníku mimo spalovací prostor kotle. Zásobník popela má větší kapacitu než základní popelník, a tím výrazně zvyšuje komfort obsluhy.

 


   Samočinná mísící armatura VERNER

Samočinná mísící armatura VERNER je určena k ochraně kotlů před nízkoteplotní korozí
Rozděluje topnou soustavu na dvě části: kotlový a topný okruh
Teplotu vody v každém okruhu je možné řídit samostatně. Tímto způsobem je zajištěno, že teplota vratné vody do kotle neklesne pod 60°C. 
Další výhodou je, že kotlový okruh může u kotlů o jmenovitém výkonu 23-25 kW fungovat i samotížně, takže v něm není nutné instalovat oběhové čerpadlo.


   Odtahový ventilátor spalin

Odtahový ventilátor spalin je určen jako přídavné zařízení pro podporu odtahu spalin. Eliminuje prokuřování do kotelny při zapalování kotle a startu z odstávky. Omezuje také prašnost při vybírání popela a čištění kotle. Umísťuje se do kouřovodu mezi výstupní hrdlo kotle a vstup do komína.


   Regulace nové generace

Na základě požadavků stávajících zákazníků a zkušeností expertů ze společnosti VERNER byla pro automatické kotle vyvinuta zcela nová inteligentní řídící jednotka s přidanými funkcemi a komfortním uživatelným rozhraním.


Rozměry VERNER A251  (rozměry VERNER A501 jsou uvedeny v závorkách)

 

 

 Nastavením kotle se stává výrazně jednodušší než u předchozích verzí. 
V paměti nové regulace jsou již přednastaveny parametry pro 10 různých druhů paliv, což je naprosto výjimečné a revoluční řešení. 
Změna v nastavení paliva je nyní záležitostí několika vteřin. 
Regulátor umožňuje připojení k síti GSM a může tak signalizovat poruchy prostřednictvím mobilního telefonu.

 

 

 

 


   Regulátor vyhodnocuje:

- Teplotu vody na výstupu z kotle
- Teplotu vody v boileru nebo akumulační nádrži
- Teplotu spalin
- Signál z pokojového termostatu nebo spínacích hodin
- Údaje z lambda sondy

 


   Regulátor ovládá:

- Dávkování paliva
- Přívod spalovacího vzduchu
- Zapalování paliva
- Čerpadlo otopné soustavy
- Čerpadlo kotlového okruhu   Obsluha nastavuje:

- Druh paliva - přednastaveno 10 druhů paliv
- Požadovanou teplotu vody na výstupu z kotle
- Požadovanou teplotu vody v boileru nebo akumulační nádrži
- Maximální výkon v procentech

 


   Displej zobrazuje:

- Druh nastaveného paliva
- Nastavenou a aktuální teplotu výstupní vody
- Nastavenou a aktuální teplotu spalin
- Nastavenou a aktuální hodnotu výkonu kotle
- Další údaje nastavení

 


             

       

       
 
 

 

  

Přečtěte si článek v internetovém magazínu AUTOMATICKÉ VYTÁPĚNÍ

Rozhovor s vítězem prestižní ceny Energy Globe Award
27.10.2010 | Tomáš Šimek | Pohled veřejnosti

Prestižní světová soutěž Energy Globe Award již jedenáctým rokem oceňuje nejlepší energeticky úsporné projekty. Pro rok 2010 toto prestižní ocenění získal nápad pana Halíka, který vytápí svůj dům peckami, jež zpracovává ve své pálenici. Automatický kotel VERNER A251, který zmíněné pecky spaluje, vyrábí společnost VERNER z Červeného Kostelce. Jak jsme zde již psali, tak v sobotu 9.10.2010 získal v Brně v konkurenci 276 přihlášených projektů Energy Globe Award v kategorii Země. Pan Halík se poté stal i absolutním vítězem Energy Globe Award ČR a bude Českou republiku reprezentovat na světovém finále této soutěže.

Přečtěte si článek v internetovém magazínu AUTOMATICKÉ VYTÁPĚNÍ

VERNER: Příjemný Den plný úspor aneb den otevřených dveří
16.09.2010 | Tomáš Šimek | Pohled podnikatelů

 Dne 20.8.2010 proběhl v sídle společnosti VERNER ,,Den plný úspor aneb den otevřených dveří“ během něhož měli návštěvníci možnost vidět celý výrobní sortiment společnosti VERNER – tedy krbová kamna, interiérové kotle, kotle na kusové dřevo, automatické kotle a také průmyslový kotel VERNER GOLEM. Velkým lákadlem bylo vidět v provozu automatický kotel VERNER A251 a interiérový kotel VERNER 13/10, který je nově zařazen v dotačním programu ,,Zelená úsporám“. Při této příležitosti byly ,,odhaleny“ novinky na letošní topnou sezónu – kotel na kusové dřevo VERNER V210 EXTRA a barevné provedení interiérového kotle VERNER 13/10 v barvě bordó a stříbrnočerné. 

Přečtěte si článek v internetovém magazínu AUTOMATICKÉ VYTÁPĚNÍ

Kontejnerové kotelny
23.06.2010 | Tomáš Šimek | Pohled odborníků

Po přečtení nadpisu možná trochu přemýšlíte, co si představit pod pojmem kontejnerová kotelna. Můžeme vás ujistit, že se nejedná o ledajaký venkovní kontejner na odpadky, ale o důmyslně naprojektovanou kotelnu na biomasu, která je umístěna např. ve stavební buňce s vhodným designem. Kontejnerová kotelna je speciálně navržena jako mobilní zařízení. Tato přednost zajišťuje velkou variabilitu použití. Lze ji použít jako rezervní či havarijní kotelnu, kterou je možné dle potřeby převážet z jednoho místa na druhé.

Přečtěte si článek v internetovém magazínu AUTOMATICKÉ VYTÁPĚNÍ

Kaskáda automatických kotlů VERNER vytápí pension
15.04.2010 | Tomáš Šimek | Pohled veřejnosti

Za brzkého rána jsme vyjížděli vstříc jihočeskému kraji, do renesanční obce Slavonice. Na samém konci obce se nachází pension Bejčkův mlýn. Pension je v krásné přírodě, nazývané ,,Česká Kanada“, a nabízí celkově cca 50 lůžek, 20 lůžek v chatkách, velkou společenskou místnost, kuchyň a malou domácí ZOO. Na podzim 2009 byla v pensionu instalována kaskáda automatických kotlů VERNER. Nová kotelna se skládá ze dvou automatických kotlů VERNER A501 a jednoho automatického kotle VERNER A251. Na kotle je napojeno automatické odpopelnění a automatické doplňování paliva. Celou kotelnu instalovala společnost VERNER, proto jsme se rozhodli pension navštívit.

Přečtěte si článek v internetovém magazínu AUTOMATICKÉ VYTÁPĚNÍ

Verner ve Welsu
11.03.2010 | Tomáš Šimek | Pohled podnikatelů

Na stánku byl k vidění automatický kotel VERNER A251LS. Velká přednost tohoto kotle je ve velké variabilitě spalování biomasy v různé formě např.: obilí, hořčice, kukuřice, řepka, ale i alternativní či dřevní pelety apod. Jak je všeobecně známo, tak právě biomasa je nejlevnější palivo a díky těmto skutečnostem Vás cena topné sezóny přijde až o 2/3 levněji v porovnání s vytápěním např. zemním plynem. Kotle se vyznačují i nízkou spotřebou elektrické energie. Na stánku bylo k viděný i velké množství příslušenství k automatickým kotlům např. automatické odpopelnění, automatické dopravní cesty sloužící na dopravu paliva ze zásobníku do kotle či GSM modul, díky kterému můžete kotel řídit na dálku přes mobilní telefon.

Přečtěte si článek v internetovém magazínu AUTOMATICKÉ VYTÁPĚNÍ

Ptáme se našich zákazníků
16.02.2010 | Tomáš Šimek | Pohled podnikatelů

Dne 6.1.2010 jsme se rozhodli navštívit manžele Krausovy, kteří žijí v Podhůří Krkonoš. Po chvilkovém hledání jsme si všimli krásné novostavby v klasickém, podkrkonošském stylu. Hned po příjezdu nás manželé provedli celou novostavbou, kde je instalován systém VERNER SPIRO, podlahové vytápění VERNER, topný sloup VERNER a samozřejmě také kotelnou s automatickým kotlem VERNER A 251 s externí dopravní cestou. Z rozhovoru bylo cítit velké nadšení z celého systému vytápění, zejména z komfortu a ekonomické úspory, který jim přináší. Velmi nás také překvapila paní Krausová, která o vytápění věděla mnoho technických informací a pan Kraus si nejvíce pochvaloval časovou úsporu, kterou mu kotel přináší.

 

 Nepřehlédněte zajímavé články  o automatických kotlích v magazínu

 


   Čtěte dále:   Automatický kotel VERNER A602
 


copyright © esel – 2008