Provozní doba: Po-Pá 8 - 15 hod   Infolinka: 777 283 009   E-mail: info(a)esel.cz   Adresa: Kutnohorská 678, 281 63 Kostelec nad Č. lesy

děláme svět lepším

esveko

Kotelny s kotli VERNER na obilí a alternativní pelety (peletky)


Zpětné volání
 
Rychlá objednávka ZBOŽÍ nebo SLUŽBY

Provozní doba: Po - Pá 8 - 15 hod
Infolinka: 777 283 009
E-mail: info(a)esel.cz
Adresa: Kutnohorská 678
281 63, Kostelec nad Č. lesy

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

archiv aktualit »

http://www.espedi.cz


Doplňky


   AUTOMATICKÉ ODPOPELNĚNÍ


Atomatické odpopelnění je speciální zařízení, které je možné nainstalovat k automatickým kotlům na obilí a pelety VERNER. Toto zařízení výrazně zvyšuje komfort topení. Popel je z prostoru kotle automaticky odváděn šnekem do zásobníku na popel. Ten je při běžném provozu naplněn za 14 – 30 dní u kotle VERNER A25 nebo za 7 – 15 dní u kotle VERNER A50 (záleží na druhu paliva). 
Po naplnění popelem se zásobník jednoduchým způsobem demontuje a je možné ho odvézt díky instalovaným kolečkům. Vzhledem ke „stavebnicovému systému“ lze toto zařízení nainstalovat i ke kotlům, které byly vyrobeny bez odpopelnění.
 

 

   AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

Vyrovnávací akumulační nádrže slouží především k optimalizaci hospodaření tepelnou energií.
Kotle na kusové dřevo lze efektivně provozovat pouze v rozsahu 50 - 100% výkonu. Při výkonu pod hodnotou 50% je hoření nekvalitní, což má za následek nízkou účinnost, zvýšenou produkci škodlivin, zanášení kotle i komína a zkrácení životnosti kotle. 
Větší část topné sezóny je však potřeba výkon nižší než 50%. S akumulační nádrží lze kotel provozovat efektivně i v tomto období, přičemž přebytek výkonu se ukládá do akumulační nádrže. 
Je-li nádrž plně nabitá, je nutno kotel odstavit a nějakou dobu (např. 1 den) vytápět teplem z akumulační nádrže. Po vyčerpání tepla v nádrži kotel znovu uvedeme do provozu. 
Akumulační nádrž umožňuje zajistit tepelnou pohodu a zároveň kvalitní provoz kotle.

Zapojení akumulační nádrže do topného systému má celou řadu předností:
1) Uložení přebytečného tepla v době nadvýroby ve zdroji tepelné energie (kotli)
2) Okamžitá dodávka naakumulovaného tepla v době potřeby
3) Snížení časových nároků na obsluhu topení, neboť naakumulované teplo může v přechodných obdobích topné sezóny vystačit i na několik dní otopu z akumulace bez zásahu obsluhy
4) U akumulačních nádrží s vestavěným výměníkem TUV přenos tepelné energie z topné vody na ohřev teplé užitkové vody, s výhodou použití v letním období, kdy lze získat teplou užitkovou vodu ohřevem z kotle
5) Umožňují akumulaci tepla získaného z netradičních zdrojů – ze solárních panelů, tepelného čerpadla, odpadního tepla z technologie apod.

Další informace: 
Informační leták „Akumulační nádrže“
Informační leták „Zapojení kotle VERNER s akumulační nádrží“
Projekční podklady (podrobné technické informace)
 

   SAMOČINNÁ MÍSÍCÍ ARMATURA 

Samočinná mísící armatura VERNER je určena k ochraně kotlů před nízkoteplotní korozí. Používá se v soustavách ústředního topení, kde není jiným způsobem zajištěno, aby teplota vratné vody do kotle nepoklesla pod 60°C.
U zplyňovacího kotle na dřevo omezuje samočinná mísící armatura VERNER kondenzaci kyselin v přikládací komoře, a tím značně prodlužuje životnost kotle. Funkce mísící armatury je založena na principu teplotní roztažnosti. 
Díky tomu není závislá na přívodu elektrické energie, pracuje zcela automaticky, bez nároků na obsluhu.
Armatura umožňuje montáž do samotížné soustavy i soustavy s nucenou cirkulací.

Další informace:
Informační leták „Samočinná mísící armatura VERNER“
Projekční podklady (podrobné technické informace) 

 

   REGULÁTOR KOMÍNOVÉHO TAHU 

Regulátor komínového tahu je přírubová konstrukce, která je opatřena sedly pro kyvné břity klapky regulátoru a držáku pro magnetický toroid. 
Originální princip jemné regulace tahu permanentního magnetu na klapku regulátoru je předmětem uděleného patentu firmy VERNER. 
Šroubem seřiditelná vzdálenost magnetu od klapky regulátoru umožňuje nastavit potřebné magnetické předpětí, které definuje prahovou hodnotu podtlaku. 
Vznikne-li na klapce větší podtlak, než je magnetické předpětí magnetu, dojde k pootevření klapky tak, aby množství přisávaného vzduchu zajistilo požadovaný podtlak v komínovém průduchu. 
Tím je zajištěn rovnoměrný tah za kotlem a jsou vytvářeny optimální podmínky pro hoření v topeništi (tah komína neovlivňuje hoření kotle). Výsledkem je 3 až 9 % roční úspora paliva.


Instalace regulátoru komínového tahu přináší řadu dalších výhod a zlepšení: 

1) Řeší problémy nejen s nerovnoměrností komínového tahu a návazným seřízením topenišť, ale i s navlháním konstrukcí komínů
2) Přizpůsobí vlastnosti původního komínu provozu nového topeniště tak, aby původní, obvykle příliš velký a špatně tepelně izolovaný, komín mohl i nadále dobře sloužit i bez nákladných stavebních úprav
3) Při nadměrném tahu komína zajistí v důsledku přisávání vzduchu z kotelny naředění spalin, zvětšení jejich objemu a rychlosti proudění v průduchu. 
Důsledkem je menší ochlazení a zvětšení bezpečnosti proti kondenzaci vody. 
Pokles teploty spalin v důsledku smísení se vzduchem je kompenzován snížením rosného bodu vzniklé směsi.
4) Během provozních přestávek topeniště, kdy vytváří zahřátý komín dostatečný tah, přisává regulátorem tahu vzduch. Ten se v dolní části průduchu předehřeje a ve vyšších partiích pak komínové těleso vysušuje a provětrává. Tak se obvykle zajistí dobrý stav komína nezávisle na způsobu provozu topeniště i v případech, kdy by jinak došlo k jeho provlhčení a následným škodám.

Další informace:
Informační leták „Regulátor komínového tahu“
Projekční podklady (podrobné technické informace)

 

   SPALINOVÝ VENTILÁTOR

Toto zařízení je určeno k podpoře komínového tahu pro topidla na tuhá paliva, zejména kotle na dřevo. Umísťuje se na kouřovod mezi výstupní hrdlo topidla a vstup do komína.
Ventilátor je vybaven dvoustupňovým regulátorem otáček.

Použití spalinového ventilátoru má následující přednosti:
1) Omezení prokuřování při přikládání
2) Usnadnění a urychlení zátopu
3) Zvýšení výkonu u topidel závislých na komínovém tahu.
4) Omezení prašnosti při odpopelňování a čištění topidla.

Další informace:
Informační leták „Spalinový ventilátor“
Projekční podklady (podrobné technické informace)

   Čtěte dále:   Informace pro zákazníkycopyright © esel – 2008