Provozní doba: Po-Pá 8 - 15 hod   Infolinka: 777 283 009   E-mail: info(a)esel.cz   Adresa: Kutnohorská 678, 281 63 Kostelec nad Č. lesy

děláme svět lepším

esveko

Kotelny s kotli VERNER na obilí a alternativní pelety (peletky)


Zpětné volání
 
Rychlá objednávka ZBOŽÍ nebo SLUŽBY

Provozní doba: Po - Pá 8 - 15 hod
Infolinka: 777 283 009
E-mail: info(a)esel.cz
Adresa: Kutnohorská 678
281 63, Kostelec nad Č. lesy

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

archiv aktualit »

http://www.espedi.cz


zzz-Automatické kotle VERNER A501, A501 LS


   Automatické kotle VERNER A501, A501 LS (s násypkou) jsou určeny pro:

•  Komfortní, úsporné a ekologické vytápění rodinných domů, bytových jednotek, zemědělských budov, škol, hotelů, dílen, malých provozoven a obdobných objektů.
•  Spalování zemědělských produktů - pšenice, ovsa, žita, tritikále, ječmene, kukuřice, hořčice, řepky olejky, alternativních pelet z obilných plev, energetických rostlin a obilné nebo řepkové slámy a také dřevních pelet.
•  Celoroční ohřev teplé užitkové vody (akumulačními nádržemi nebo kombinovaným boilerem)


   Hlavní přednosti: 

Vysoký komfort obsluhy
Kotle zajišťgují plně automatický provoz od dopravy paliva a jeho zapálení až po transport popela. Základní násypka umožňuje několikadenní provoz bez nutnosti doplňování.

Výborná regulace výkonu
Kotle mají plynulou regulaci výkonu v rozsahu 30 až 100%. Výkon 0 až 30% je zajištěn automatickým odstávkovým režimem se samočinným zapalováním.

Vysoká účinnost - 92,7%
Této účinnosti je dosaženo přesným poměrem paliva a spalovacího vzduchu, rozměrným spalinovým výměníkem a silnou izolací všech částí kotle.

Nízké provozní náklady
Díky schopnosti kotle spalovat zemědělské produkty jsou náklady na vytápění až o 2/3 nižší v porovnání s vytápěním zemním plynem. Kotle se vyznačují i nízkou spotřebou elektrické energie.

Dlouhá životnost
Kotle jsou vyrobeny za jakostní oceli a speciální žáruvzdorné keramiky. Životnost kotlů je výrazně prodloužena řízeným spalováním na speciálním roštu. Tato koncepce zamezuje tvorbě dehtu a usazenin.

Schopnost spalovat různé typy paliv
Kotle umožňují spalování i paliv s vyšším podílem spékavého popela. Díky této schopnosti lze palivo získat i u zemědělců v blízkém okolí. Násypky kotlů lze navíc dovybavit dělicí přepážkou, která umožňuje řízené spalování více druhů paliv najednou.

 

   Popis kotle a jeho funkce

• Dopravu paliva ze zásobníku do spalovacího prostoru kotle zajišťuje vestavěný dopravník. 
Palivo je poté automaticky zapáleno elektrickým horkovzdušným systémem. 
• Inteligentní elektronická regulace řídí přesné dávkování paliva a vzduchu v hořáku na základě vyhodnocení údajů o teplotě výstupní vody, teplotě spalin a informací z pokojového termostatu nebo venkovního čidla s nadřazeným řídícím systémem. 
• Vzduch potřebný pro hoření zajišťuje vícestupňový přetlakový ventilátor. 
Základem kotle je unikátní pohyblivý rošt, který zajišťuje pohyb paliva ve spalovacím prostoru, což umožňuje bezproblémově spalovat i paliva, která při hoření tvoří strusku (např. pšenici nebo pelety ze slámy). 
• Popel z dokonale prohořelého paliva je pohyblivým roštem dopravován do popelníku, při zakoupení externího automatického odpopelnění je popel vynášen přímo do zásobníku mimo prostor kotle.

 

   Příklady paliv pro automatické kotle VERNER
 

 

   Standardní provedení

Ve standardním provedení jsou automatické kotle VERNER osazeny zásobníkem paliva o objemu 240 l. Zásobník je součástí kotle a je umístěn v zadní části. Palivo je z násypky předáváno vestavěným plnícím šnekem přímo do spalovacího prostoru. Z bezpečnostních důvodů je zásobník během provozu kotle vzduchotěsně uzavřen a opatřen vodní sprchou.Údaje uvedené v tabulce jsou pouze orientační a závislé na druhu použitého paliva a velikosti vytápěného objektu.
 

   Provedení big-bag

Zásobníkem paliva je textilní vak - big-bag - o objemu 1200 l. Zásoba paliva v big-bagu je 5x větší než ve standardní násypce. Z tohoto důvodu se výrazně zvyšuje komfort vytápění. Automatický přísun paliva do kotle je zajištěn externím dopravníkem. Toto provedení je vyráběno na základě prostorových možností a požadavků zákazníka.

U varitanty big-bag je kotel běžně dodáván ve standardním provedení s násypkou. Horní víko násypky je však nahrazeno tzv. děleným víkem, které umožňuje dopravu paliva z externího dopravníku přes bezpečnostní mechanizmus do násypky kotle a zároveň je možné palivo dosypávat do kotle i ručně.

V případě nedostatku prostoru je možné kotel instalovat i bez standardní násypky. Externí dopravník pak předává palivo přes bezpečnostní mechanizmus přímo plnícímu šneku kotle.

V případě umístění big-bagu (nebo externího zásobníku) nad kotlem je možné dosypávat palivo do násypky samospádem. Toto řešení je méně náročné z hlediska investičních nákladů a nevyžaduje instalaci šnekových dopravníků. U nejjednoduššího provedení je však nutná přítomnost obsluhy.

 

   Provedení s externím zásobníkem paliva

Tento systém umožňuje automatické podávání paliva z externího zásobníku po celou topnou sezónu. Zásobník může být umístěn i v jiné místnosti. Systém je dodáván na základě prostorovoých možností a požadavků zákazníka. Způsob propojení kotle a dopravních cest je shodný s provedením big-bag. 

 

   Doplňky a příslušenství k automatickým kotlům VERNER

Lambda sonda
Lambda sonda zvyšuje komfort obsluhy a zajišťuje dokonalejší spalování. Na základě vyhodnocení kvality spalin řídí množství přiváděného spalovacího vzduchu. Obsluha kotle je tak daleko snazší a nevyžaduje zásah do nastavení regulace při změně paliva.

Automatické odpopelnění
Automatické odpopelnění slouží k odvádění popela do zásobníku mimo spalovací prostor kotle. Zásobník popela má větší kapacitu než základní popelník, a tím výrazně zvyšuje komfort obsluhy.


Údaje uvedené v tabulce jsou pouze orientační a závislé na druhu použitého paliva a velikosti vytápěného objektu.

 

 

   Samočinná mísící armatura VERNER

Samočinná mísící armatura VERNER je určena k ochraně kotlů před nízkoteplotní korozí
Rozděluje topnou soustavu na dvě části: kotlový a topný okruh
Teplotu vody v každém okruhu je možné řídit samostatně. Tímto způsobem je zajištěno, že teplota vratné vody do kotle neklesne pod 60°C. 
Další výhodou je, že kotlový okruh může u kotlů o jmenovitém výkonu 23-25 kW fungovat i samotížně, takže v něm není nutné instalovat oběhové čerpadlo.

 

   Regulátor komínového tahu

Regulátor komínového tahu zajišťuje rovnoměrný tah za kotlem a vytváří optimální podmínky pro hoření v topeništi. Podporuje provětrávání komínového průduchu a tím snižuje nebezpečí kondenzace. Jeho instalací je možné dosáhnout 3-9% roční úspory paliva. Vyrábějí se dvě varianty: skříňová a zděřová.

 


   Odtahový ventilátor spalin

Odtahový ventilátor spalin je určen jako přídavné zařízení pro podporu odtahu spalin. Eliminuje prokuřování do kotelny při zapalování kotle a startu z odstávky. Omezuje také prašnost při vybírání popela a čištění kotle. Umísťuje se do kouřovodu mezi výstupní hrdlo kotle a vstup do komína.

 


   Regulace nové generace

Na základě požadavků stávajících zákazníků a zkušeností expertů ze společnosti VERNER byla pro automatické kotle vyvinuta zcela nová inteligentní řídící jednotka s přidanými funkcemi a komfortním uživatelným rozhraním.


Rozměry VERNER A251  (rozměry VERNER A501 jsou uvedeny v závorkách)

Nastavením kotle se stává výrazně jednodušší než u předchozích verzí. 
V paměti nové regulace jsou již přednastaveny parametry pro 10 různých druhů paliv, což je naprosto výjimečné a revoluční řešení. 
Změna v nastavení paliva je nyní záležitostí několika vteřin. 
Regulátor umožňuje připojení k síti GSM a může tak signalizovat poruchy prostřednictvím mobilního telefonu.

 


   Regulátor vyhodnocuje:

- Teplotu vody na výstupu z kotle
- Teplotu vody v boileru nebo akumulační nádrži
- Teplotu spalin
- Signál z pokojového termostatu nebo spínacích hodin
- Údaje z lambda sondy

 
   Regulátor ovládá:

- Dávkování paliva
- Přívod spalovacího vzduchu
- Zapalování paliva
- Čerpadlo otopné soustavy
- Čerpadlo kotlového okruhu
 


   Obsluha nastavuje:

- Druh paliva - přednastaveno 10 druhů paliv
- Požadovanou teplotu vody na výstupu z kotle
- Požadovanou teplotu vody v boileru nebo akumulační nádrži
- Maximální výkon v procentech

 


   Displej zobrazuje:

- Druh nastaveného paliva
- Nastavenou a aktuální teplotu výstupní vody
- Nastavenou a aktuální teplotu spalin
- Nastavenou a aktuální hodnotu výkonu kotle
- Další údaje nastavení
     

 

 

   Čtěte dále:  CENÍK KOTELEN

   


copyright © esel – 2008